3NA3824

LV HRC fuse element, NH000, In: 80 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V, Front indicator, live grip lugs

AS other

Nhà sản suất: Siemens

Giá 3NA3824 tham khảo 132,405.000

Liên hệ: báo giá tốt  AS other 3NA3824