1P6ES7232-4HB32-0XB0

SIMATIC S7-1200, Analog output, SM 1232, 2 AO, +/-10 V, 14-bit resolution, or 0-20 mA/4-20 mA, 13-bit resolution

AS S7 1200

Nhà sản suất: Siemens

Giá 1P6ES7232-4HB32-0XB0 tham khảo 4,050,631.000

Liên hệ: báo giá tốt  AS S7 1200 1P6ES7232-4HB32-0XB0