6ES2741-1CH30-1XB0

SIPLUS S7-1200 CB 1241, -40…+60°C start-up -25°C with conformal coating based on 6ES7241-1CH30-1XB0 RS 485

AS S7 1200

Nhà sản suất: Siemens

Giá 6ES2741-1CH30-1XB0 tham khảo 1,732,900.000

Liên hệ: báo giá tốt  AS S7 1200 6ES2741-1CH30-1XB0