3NA3832

LV HRC fuse element, NH00, In: 125 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V, Front indicator, live grip lugs

AS S7-200

Nhà sản suất: Siemens

Giá 3NA3832 tham khảo 181,710.100

Liên hệ: báo giá tốt  AS S7-200 3NA3832