6ES7288-1ST30-0AA0

SIMATIC S7-200 SMART, CPU ST30, Standard CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 18 DI 24 V DC; 12 DO 24 V DC; Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 30 KB

AS S7-200

Nhà sản suất: Siemens

Giá 6ES7288-1ST30-0AA0 tham khảo 5,499,000.000

Liên hệ: báo giá tốt  AS S7-200 6ES7288-1ST30-0AA0