3RW5535-6HA14

SIRIUS soft starter 200-480 V 143 A, 110-250 V AC Screw terminals

AS S7 400

Nhà sản suất: Siemens

Giá 3RW5535-6HA14 tham khảo 41,431,289.900

Liên hệ: báo giá tốt  AS S7 400 3RW5535-6HA14