3RM1307-1AA04

Fail-safe reversing starter, 3RM1, 500 V, 0.55 – 3 kW, 1.6 – 7 A, 24 V DC, screw terminals

CE other products

Nhà sản suất: Siemens

Giá 3RM1307-1AA04 tham khảo 3,478,800.000

Liên hệ: báo giá tốt  CE other products 3RM1307-1AA04