6EP1334-3BA10

SITOP PSU200M 10 A Stabilized power supply input: 120/230-500 V AC output: DC 24 V/10 A

POWER SUPPLY

Nhà sản suất: Siemens

Giá 6EP1334-3BA10 tham khảo 5,622,240.000

Liên hệ: báo giá tốt  POWER SUPPLY 6EP1334-3BA10