6EP1336-1LB00

SITOP PSU100L 24 V/20 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 24 V DC/20 A

POWER SUPPLY

Nhà sản suất: Siemens

Giá 6EP1336-1LB00 tham khảo 4,641,000.000

Liên hệ: báo giá tốt  POWER SUPPLY 6EP1336-1LB00