6EP1336-2BA10

SITOP PSU100S 20 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: 24 V DC/20 A

POWER SUPPLY

Nhà sản suất: Siemens

Giá 6EP1336-2BA10 tham khảo 5,642,000.000

Liên hệ: báo giá tốt  POWER SUPPLY 6EP1336-2BA10