6EP1336-3BA10

SITOP PSU8200 20 A Stabilized power supply input: 120-230 V AC 110-220 V DC output: 24 V DC/20 A

POWER SUPPLY

Nhà sản suất: Siemens

Giá 6EP1336-3BA10 tham khảo 7,407,920.000

Liên hệ: báo giá tốt  POWER SUPPLY 6EP1336-3BA10