6EP1353-2BA00

SITOP power FLEXI Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: 3-52 V DC/10 A, 120 W

POWER SUPPLY

Nhà sản suất: Siemens

Giá 6EP1353-2BA00 tham khảo 5,436,600.000

Liên hệ: báo giá tốt  POWER SUPPLY 6EP1353-2BA00