6EP1436-3BA00

SITOP modular 20 A Stabilized power supply input: 3 AC 400-500 V output: 24 V

POWER SUPPLY

Nhà sản suất: Siemens

Giá 6EP1436-3BA00 tham khảo 6,983,600.000

Liên hệ: báo giá tốt  POWER SUPPLY 6EP1436-3BA00