3RW5546-2HA14

SIRIUS soft starter 200-480 V 370 A, 110-250 V AC spring-type terminals

SOFT STATER

Nhà sản suất: Siemens

Giá 3RW5546-2HA14 tham khảo 0.000

Liên hệ: báo giá tốt  SOFT STATER 3RW5546-2HA14